Blauhúster Merke

Openingswoord Blauhúster Merke 2018

Hallo inwoners van Blauwhuis e.o.

Dit jaar hebben wij gekozen voor de Blauhúster Highland Games. Deze spelen zijn veel ouder dan de Blauhúster Merke!

De oorsprong is in 1080 bedacht door een koning, die een snelle koerier zocht. Hij liet dan ook een wedstrijd organiseren. Berg op natuurlijk, wie het eerst boven was, won de wedstijd. En de baan natuurlijk. In de 18e eeuw werd het echt een Schots festijn. Door de clans werden boomstammen versleept en kogels geslingerd.

O.l.v. Wout Zijlstra is dit spel in de jaren 90 populair geworden. In deze jaren was hij niet te verslaan!! Stoere mannen in Schotse kilt en witte kousen. De dames stelden destijds voor om te gaan dansen met elkaar.

Wij als commissie gaan dan in Schotse kilt op donderdagavond beginnen met een rondje door het dorp en dan direct naar de pastorietuin. Daar vinden de eerste Blauhúster Highland Games plaats en vervolgens op naar de tent en kermisterrein.

Verdere uitleg zie je in het boekje. Wij gaan er vanuit dat jullie ook in Schotse kledij komen.

Plaats: Pastorietuin, 150 jaar terug is begonnen met de bouw van de kerk. Na realisatie van de kerk is een kerkmis gehouden. Zo zijn wij eigenlijk als Merkecommissie ontstaan (kort gezegd). Op vrijdag is het vervolg van de Highland Games door de clans. ‘s Avonds DE SKEVE SKOTSE BINGO in de tent en na 22.30 uur een knalfeest.

Zaterdag wederom een daverend paardengebeuren met keuring en demonstraties van het Friese paard.

Diverse matinees en ‘s avonds Bandje Speciaal en DJ Mentwitt.

Gelukkig zijn er 2 mannen in ons bestuur gestapt om de vele activiteiten te ondersteunen. Nog meer goeie ideeën worden gelanceerd!! Frans Ettema en Jan Remmelt Schoemaker zijn al op diverse bijeenkomsten geweest. Welkom heren. Ook Elske en Dorine welkom bij de Merke.

Dames en heren en jongens en meisjes: Ik wens jullie een prettige Merke toe.

Namens de Merke-clan,

Simon Bakker