Blauh├║ster Merke

Highland Games

De Merke is dit jaar in Schotse sferen. Daarom zijn er dit jaar de Blauhúster Highland Games in het midden van Blauwhuis tijdens de Merke. Omdat Schotland vroeger verdeeld was in clans, hebben wij dat ook gedaan met Blauwhuis. Dit is er als volgt uit komen te zien:

Clan 1: Westhem & Wolsum

Clan 2: Sylroede & Broer de Wittestr. & Jacobidyk

Clan 3: Sinsmar & Atsemar & G. Rijpmastr. & de Kie

Clan 4: v/d Looswei & Sinserpaed & de Pôlle & Dykslan

Clan 5: Vitusdyk & Teatskehiem & Lytse Finne

Clan 6: Greonterp & Hemdyk

Keten vallen onder de straat waar de keet staat. Als voorbeeld, Keet de Kie hoort bij Clan 3. Zij kunnen bijvoorbeeld voor de clan een onderdeel van de Blauhúster Highland Games op zich nemen.

Elke clan moet zijn eigen naam en schild maken/ontwerpen met een MINIMALE grootte van 1 vierkante meter. Dit schild wordt gepresenteerd op donderdagavond in de feesttent met een presentatie van 5 à 10 minuten. Het schild en de bijbehorende presentatie wordt gejureerd en telt dus als onderdeel mee van de Blauhúster Highland Games.

Het schild is tevens de joker en kan ingezet worden op 1 van de onderdelen van de Blauhúster Highland Games om hiermee de behaalde punten bij dit onderdeel te verdubbelen.

Het openingsspel, dat dit jaar om 19.45 uur in de Pastorietuin gehouden zal worden, bestaat uit twee onderdelen.

Op vrijdagochtend van 11.30 tot 13.30 uur zullen de resterende onderdelen achter de feesttent gehouden worden.

De spellen zullen bestaan uit een mix van kracht, behendigheid en slimheid, dus stel een geschikt team van 5 mannen en 5 vrouwen samen voor elk afzonderlijk onderdeel.

De onderdelen zullen voor de Merke bekendgemaakt worden aan de stamoudste.

Het is dus zaak om als clan een stamoudste aan te wijzen/kiezen die het contact met de Merkecommissie onderhoudt.

Succes met de voorbereidingen!

Voor vragen en het doorgeven van de stamoudste kunt u terecht bij:

Sytze Galama 06-52034705

Sietse Altena 0515-579387