Blauh├║ster Merke

67ste Fokdei

2018, op naar een nieuwe editie van de Merke en Fokdei. Vorig jaar weer genoten van een prachtig feest onder fantastische weersomstandigheden. Meest opvallende was wel de compleet verbouwde zaal van Café Freonskip, het centrale ontmoetingspunt van de Merke gangers en paardenliefhebbers. In welk teken het dit jaar ook staat, in combinatie met de Blauhúster Merke gaan we er weer een prachtige Fokdei van maken. 

Ruim 300 Friese paarden zullen we dit jaar naar verwachting weer keuren. Net als andere jaren starten we met de voorkeuring in St. Nicolaasga, op de donderdag, voorafgaand aan de Fokdei. Het programma op de zaterdag in Blauwhuis staat vooral in het teken van prachtige keuringsrubrieken en de kampioenskeuring na het middaguur. 

Naast de gebruikelijke tuigrubrieken en het bestgaand rijpaard, maken de shows het middagprogramma weer helemaal compleet. Elk jaar weer een uitdaging om in een kort tijdsbestek weer een afwisselend middagprogramma te organiseren. Met enthousiaste leden die veelal zelf deelnemen hebben we hier alle vertrouwen in. We zullen ook weer leuke shows toevoegen vanuit eigen gelederen. 

Voor wat betreft de te keuren paarden staat Blauwhuis al jaren bekend om zijn kwaliteitsvolle rubrieken. Op de Centrale Merriekeuring (nationaal) werd dit afgelopen jaar wederom bevestigd. Elza Maaike van de Noeste Hoeve volgde de C.K. kampioen van het jaar ervoor, Wealtsje A., op! Beide uit ons fokgebied; we hopen deze succesreeks als Fokvereniging in 2018 voort te zetten. 

Kortom, het beloven weer spannende dagen te worden die we gepaard laten gaan met feest. Door een prima samenwerking met de Merkecommissie zijn we in staat om vernieuwend te zijn, tradities te bewaren en er een feestje van te maken! 

Wij wensen iedereen weer prachtige Merke- en Fokdagen toe!

Tot zaterdag 25 augustus!

Met vriendelijke groet,

Fokferiening It Fryske Hynder
Roelof Bos (voorzitter)